EnergiePrestatieConsultancy

Koen Mannaerts

About Company

EPC-KMA   

EnergiePrestatieConsultancy

Koen Mannaerts

Hoeverstee 6

3920 Lommel                                               

Tel : 0474/616390

www.epc-kma.be

mailto : info@epc-kma.be

registratienummer : EP07811

Information

Voor meer informatie neem contact op met:

 

Ing. Koen Mannaerts

Tel 0474/616390

 

of mail naar info@epc-kma.be

 

Wat is EPB?

 

EnergiePrestatieregelgeving en Binnenklimaat voor nieuwbouw en verbouwingen

 

 

 

 

Wat is EPB ?

De energieprestatieregelgeving legt een aantal wettelijke verplichtingen op waaraan voldaan moet worden tijdens het bouwproces.

FASE 1 : De ontwerpfase

Het is belangrijk om tijdens deze fase al rekening te houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie.
Samen met de architect kunt u, als bouwer of verbouwer, bespreken welke combinatie van maatregelen en materialen het best gebruikt wordt.

FASE 2 : De startfase

Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet u een EPB-verslaggever aanstellen. De verslaggever deelt dmv een startverklaring de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

FASE 3 : De uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning be´nvloeden.

FASE 4 : De ingebruikname van de woning

Na de uitvoering van de werken Ún uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning, moet u als aangifteplichtige aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen . De verslaggever levert u samen met de EPB-aangifte het verplicht energieprestatiecertificaat af.

 

Koen Mannaerts kan voor u als verslaggever optreden.

Copyright « 2008 EPC-KMA  

EPC-KMA    EnergiePrestatieConsultancy  Koen Mannaerts